تعداد مقالات: 36
3. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-3


4. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-3


7. نهادگرایی و توسعه؛ چالش های اقتصاد نهادی جدید در حوزه های نظری و سیاستی پیرامون ایجاد توسعه (ارزیابی انتقادی)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

یونس نصراللهی آذر؛ عباس حاتمی؛ امیرمسعود شهرام نیا


11. تحلیل اقتصادی- سیاسیِ نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (1335 تا 1395)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-54

سیاوش قلی پور؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی


12. پیامدهای برندیابی‌ملی برای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ابعاد سیاسی و اقتصادی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-276

یوسف محمدی‌فر؛ قدرت احمدیان؛ افشین حشمتی


15. فرایند عقلانی شدن دولت و سیاست در ایران عصر مشروطه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-80

امیر محمدی؛ کمال پولادی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید علیرضا ازغندی


16. تحلیل و تبیین نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی در مقایسه بین‫المللی با برخی از انقلاب‬های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 277-312

محمدتقی سبزه ای؛ محمد شریف کریمی؛ همایون مرادخانی


19. پیامبر اسلام(ص) و مدیریت تعالی‌بخش در اقتصاد سیاسی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-104

سید امیر حسین بنی اشراف؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی؛ سجاد دادفر


21. امپریالیسم نو در تلاقی با عصر جهانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-186


23. تأثیر سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بر جهت‌گیری سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-128

امیر محمد حاجی یوسفی؛ شیما نیک پور


شماره‌های پیشین نشریه