کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 5
1. ابتکار احیای جاده ابریشم چین در تکاپوی تأمین امنیت انرژی و توسعه صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 427-452

سعید میرترابی؛ هادی ترکی


2. ابتکار جاده ابریشم نوین چین؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و قزاقستان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

دانیال رضاپور؛ رضا سیمبر


شماره‌های پیشین نشریه