کلیدواژه‌ها = و یکی از نیازمندان نزدیک به منابع انرژی خزر هند است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و گاز را دارد. پرسش اصلی مقاله این است که علایق
تعداد مقالات: 1

شماره‌های پیشین نشریه