تماس با ما

راه های ارتباطی تماس با نشریه از طریق:

1- سامانه مجله               http://ipes.razi.ac.ir

2- پست الکترونیکی          ipes@razi.ac.ir

3- شماره تلفن                 08338360650

4- همراه:                    09031041962

 
 
 

CAPTCHA Image