درباره نشریه

درباره نشریه
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل به صورت دو فصلنامه و با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و مدیر مسئولی و سردبیری دکتر فرهاد دانش نیا منتشر می‌شود. این نشریه پس از اخذ مجوز و انتشار دو شماره در آبان 1397 موفق به اخذ درجه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم گردید. سرکار خانم ثریا شریفی از کارشناسان دانشگاه رازی مدیریت اجرایی نشریه را برعهده دارد.

 علیهذا، از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می ­نماید با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه­ های زیر، مقدمات گفتگو و تضارب آراء جهت شکل­ گیری اجتماع علمی، مشارکت در  تکوین علم و تببین مسائل ملی و بین المللی از زوایه اقتصاد سیاسی را فراهم نمایند.


برخی از موضوعات و محورهای پیشنهادی این نشریه عبارتند از:

-       مفاهیم، نظریه ­ها و روش شناسی اقتصاد سیاسی

-       جهانی شدن

-       منطقه گرایی

-       اقتصاد سیاسی ج.ا.ا

-       اقتصاد سیاسی شهری

-       مسائل اقتصاد سیاسی داخلی و جهانی

-       الزامات تمدن سازی از منظر اقتصاد سیاسی

-       توسعه پایدار

-       روابط شمال/ جنوب

-       دولت در اقتصاد سیاسی جهانی

-       سازمان­ های بین المللی

-       اقتصاد سیاسی انرژی

-       دیپلماسی اقتصادی

-       تکنولوژی و توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی

-       اقتصاد سیاسی محیط زیست

-       اقتصاد سیاسی جنگ و مداخله