شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 225
تعداد مقالات رد شده 117
تعداد مقالات پذیرفته شده 35
درصد پذیرش 16
تعداد داوران 93

 

 
 
 
 
 
 
*** نشریه "مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل" به استناد مجوز شماره 3/18/193859/ مورخ 1397/08/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه علمی-پژوهشی گردیده است. ***
تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را تنها از طریق دو سامانه نشریه و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی خودداری نمایند.
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل با انجمن علوم سیاسی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.  
توجه:
پژوهشگران گرامی، آغاز فرآیند داوری مقاله منوط به تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان و بارگذاری آنها در سایت نشریه است. 

 

                                      

 

                                                                                

مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.

                           

ناشر: دانشگاه رازی

نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: فارسی، انگلیسی)

نوع داوری: حداقل دو داور، دو سویه نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری: 2 تا 4 ماه

درصد پذیرش: 15%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: دارد

 

 آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبه­ روی بیمارستان امام علی (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی، دفتر نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

تلفکس: 08338360650

پست الکترونیکی: ipes@razi.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-586 

8. اقتصاد دانش؛ دانش به جای کار

صفحه 403-426

احمد خالقی دامغانی؛ زینب آذرکشب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-3602
شاپا الکترونیکی
2676-587X

بانک ها و نمایه نامه ها