راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان مقاله[1] (برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید)

 

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

 

رویکرد نشریۀ  اقتصاد سیاسی بین الملل

-        کارآمدی و استحکام نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قوانین و ضوابط موجود

-        فهم روندها و رویدادهای اقتصاد سیاسی داخلی و بین المللی

-        یافتن راهکارهای تقویت بنیه اقتصاد سیاسی کشور

-        راهکارهای تعامل، همکاری و همزیستی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی

شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله

-        نشریه  اقتصاد سیاسی بین­ الملل مقالات اصیلی که مبتنی‌بر روش‌های پژوهشی معتبر و منطبق با موضوع و رویکرد نشریه باشد را منتشر می­ نماید. به مقاله‌های اقتباسی، گردآوری یا ترجمه ترتیب اثر داده نمی­­ شود.

-        کلیه مقالات ارسال شده به دفتر نشریه توسط سامانه همانند جو کنترل می­ شوند. مشابهت مقاله با متون انتشار یافته حداکثر در حد بیست تا بیست و پنج درصد قابل قبول است و مقالاتی که بیشتر از حد یاد شده با منابع موجود هم­پوشانی داشته باشند، صرفاً برای یک بار به نویسنده جهت اصلاح عودت داده می­شوند و در صورت عدم اصلاح، مقاله از فرآیند داوری خارج می ­گردد.

-        مقاله‌ها فقط از طریق سامانة نشریه دریافت و ارزیابی می‌شود. بنابراین، نویسندگان مقاله‌ها باید فایل مقالة خود را در سامانة نشریه بارگذاری و ثبت کنند.

-        در مقالاهایی که بیش از یک نویسنده دارد، مسئولیت تعارض منافع بین نویسندگان با نویسنده مسئول است و نویسنده در هنگام ارسال مقاله باید فرم مربوطه را تکمیل و بعد از امضاء در سایت نشریه بارگزاری نماید. به تبع نشریه مسئولیتی در قبال ترکیب و ترتب نویسندگان یک مقاله ندارد.

-        بارگذاری فرم تعهدنامه اخلاق نشر که توسط نویسنده/نویسندگان امضاء شده باشد، در سایت نشریه الزامی است.

-        مقاله‌های ثبت‌شده در سامانة نشریه به‌‌هیچ‌وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد.

-        فرآیند داوری و پذیرش مقاله در نشریه به صورت دو سر نامشخص است. یعنی مشخصات نویسندگان برای داوران و مشخصات داوران برای نویسندگان در همة مراحل داوری پنهان می‌ماند.

-        مقاله­ای که مراحل داوری و  تأیید نهایی را در این نشریه گذرانده باشد، انتشار آن در نشریات دیگر توسط نویسنده یا نویسندگان مجاز نیست.

-         سردبیر، هیئت‌تحریریه و داوران نشریه در پذیرش و رد مقاله‌ها اختیار تام دارند. هم‌چنین، ویراستار نشریه در ویرایش صوری، زبانی و ادبی مقاله‌ها اختیار کامل دارد.

-        نویسندة مسئول موظف به انجام کامل اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از وی خواسته می‌شود. تشخیص مغایر این مهم در هر مرحله­ای، از داوری تا ویرایش و صفحه ­آرایی منجر به حذف مقاله خواهد شد.

-        مقاله‌هایی که با «راهنمای نگارش مقاله» و به‌ویژه با «شیوة استناد» نشریه منطبق نباشد، پذیرفته نمی‌شود.

-        مسئولیت کامل صحت و دقت نشانی منابع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، ارجاعات و مشخصاً کتاب‌شناختی منابع در کتاب‌نامه با نویسندة مسئول مقاله است.

-        مقاله‌ها پس از بررسی توسط تیم سردبیری و در صورت پذیرش اولیه که حداکثر پنج روز کاری به طول خواهد انجامید در فرآیند داوری قرار می‌گیرند. نتیجة داوری مقاله‌ ظرف دو تا چهار ماه مشخص می‌شود و از طریق ایمیل به نویسندة مسئول اعلام می‌گردد.

راهنمای نگارش مقاله

-        نام و نام‌خانوادگی همة نویسندگان به فارسی و انگلیسی در ابتدای مقاله درج شود.

-        مرتبة علمی یا مقطع تحصیلی، محل‌ اشتغال (نام دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه، یا ...) و نام رشتة آموزشی یا تحصیلی همة نویسندگان، به فارسی و انگلیسی، نوشته شود.

-        نویسندة مسئول مقاله‌هایی که بیش‌ از یک نویسنده دارد مشخص شود.

-        نشانی پست‌الکترونیک همة نویسندگان درج شود.

-        نشانی منزل یا محل‌کار، کدپستی و ‌شمارة تلفن‌های همراه و محل‌کار نویسندة مسئول نوشته شود.

-        متن مقاله در برنامة 2010 Word حروف‌نگاری شود. متن فارسی مقاله با قلم B Lotus، در اندازة قلم 13، متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman، در اندازة قلم 10، و متن عربی مقاله با قلم B Badr و در اندازة قلم 13 حروف‌نگاری شود.

-        مقاله حداکثر در بیست و پنج  صفحه تنظیم شود.

-        ساختار مقاله‌ باید متشکل از عنوان، چکیده (حداکثر دویست و پنجاه واژه و در یک پاراگراف) و کلیدواژه‌ها (چهار تا هفت واژه)، مقدمه، چارچوب نظری، بدنة اصلی (تحلیل‌ها، تفسیرها، نقدها، یافته‌ها، و ...)، نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه باشد.

-        قسمت  سپاس­گزاری به آن بخش از مقاله(بعد از بدنه اصلی مقاله) اختصاص دارد که  نویسنده باید در قالب جملاتی کوتاه از هر گونه حمایت و کمک مالی نهادهای عمومی و خصوصی در تدوین اثر قدردانی نماید.

-        عنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه‌ها و کتاب‌نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود.

-        ارزش عنوان‌های اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مقدمه تا عنوان نتیجه‌گیری، با شماره‌گذاری تعیین، مرتب، و متمایز شود.

-        معادل‌ خارجی اعلام نامشهور و اصطلاح‌های تخصصی به صورت پانوشت (footnote) بیاید.

-        نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شماره 12) درج شود.

-        اندازة جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و ... متناسب با اندازة متن چاپی (حداکثر 12در18سانتی‌متر) باشد.

-        اطلاعات جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... به فارسی درج شود. نشانة اعشار نیز فقط به‌صورت خط مورب ترسیم شود.

-         درصورتی‌که جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد حتماً نشانی منبع آن‌ها بیان شود.

-        همة جدول‌ها فقط در نرم‌افزار Word و با استفاده از گزینة Table (جدول) ترسیم و تنظیم شود. جدول‌هایی که به‌صورت تصویر باشد یا در نرم‌افزارهای دیگر ترسیم شده باشد پذیرفته نمی‌شود. خطوط عمودی در جداول مرسوم نیست و خطوط افقی نیز باید در حداقل ممکن ترسیم شود.

شیوة استناد

شیوم رفرنس دهی نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل به شکل درون متنی مطابق قالب انجمن روان­شناسی امریکا (APA) و طبق آخرین ویرایش راهنمای چاپ (ویرایش ششم، 2011) این انجمن نوشته شود.

نقل‌قول‌ها:

-        چنان‌چه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم (مطالبی که به‌صورت کلمه‌به‌کلمه از منابع دیگر نقل می‌شود) کم‌تر از چهل کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنان‌چه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم بیش‌تر ‌از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازة قلم متن آن نقل‌قول‌ها یک‌و‌نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک‌تر ‌شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک‌و‌نیم سانتی‌متر فرورفتگی از سر اشپون، درج شود.

-        متن نقل‌قول‌های غیرمستقیم (نقلِ مضمون سخن) در گیومه درج نشود.

-        منبع همة نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم باید معتبر باشد و به‌هیچ‌وجه از منابع نامعتبر (ویکی‌پدیا و ...) نقل‌قولی نشود. درغیراین‌صورت، علاوه‌ بر کاهش امتیاز در داوری مقاله، همة نقل‌قول‌های نامعتبر از متن مقاله حذف خواهد شد.

ارجاع درون متنی و کتاب­نامه:

-        اجزای ارجاع درون متنی به‌ترتیب، عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز مانند: برای مثال (دانش نیا، 1387: 100)

-        شیوة استناد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای نشانی درون‌متنی عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، سال و صفحه: برای مثال (رحیمی، 1376: 93).

-        شیوة استناد به نوشته‌ای که دو نویسنده دارد: مثال برای نشانی درون‌متنی: (هلد و مک گروف، 1388: 89).

-        شیوة استناد درون متنی به نوشته‌ای که سه نویسنده دارد: مثال: (گال و دیگران، 1386: 645).

  مثال برای منبع انگلیسی درون‌متنی (Laclau et al. 2000: 23).

-        مشخصات کتاب­نامه کامل همة منابع در بخش کتاب‌نامه، به‌ترتیب، عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار داخل پرانتز، نام اثر، نام مترجم یا مصحح، شمارة جلد کتاب یا شمارة نشریه، محل انتشار، و نام ناشر.

-        کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب (حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11). نام و نام‌خانوادگی مترجم. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

-       مثال برای کتاب‌: هلد، دیوید و مک گروف آنتونی ( 1388). نظریه­ های جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. چاپ اول. تهران: نشر چشمه.

-        مقاله منتشرشده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.

-        مقاله ترجمه‌شده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.

-         پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای نشانی کتاب‌نامه به شکل زیر است:

   رحیمی، علی.(1376). بررسی روابط اقتصادی چین-آمریکا در سایه رویکرد جهانی­شدن. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

-        پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11). دوره. تاریخ مراجعه به سایت «نشانی دقیق پایگاه اینترنتی»

-        در بخش کتاب‌نامه فقط مشخصات کتاب‌شناختی منابعی درج شود که یا در متن مقاله نقل‌قولی از آن‌‌ منابع شده باشد و نشانی آن‌ها نیز به‌همراه آن نقل‌قول‌ها آمده باشد یا در متن مقاله به آن منابع برای آگاهی بیش‌تر و ... ارجاع داده شده باشد و نشانی آن‌ها نیز در آن ارجاع آمده باشد.

 [1] . راهنمای نگارش مقاله نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی  بین الملل برگرفته از راهنمای نویسندگان مجلات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری است.