راهنمای نویسندگان

1- راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پیگیری مقاله) (کلیک کنید)

2- فرم تعهدنامه نویسندگان (کلیک کنید)

3-فرم تعارض منافع (کلیک کنید)

4- راهنمای نگارش مقالات و شرایط و ضوابط انتشار مقاله (برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید)

5- شیوه نامه تهیه چکیده مبسوط انگلیسی (کلیک کنید)

 

نکات ضروری:

  • از ابتدای سال 1402 پذیرش نهایی مقالات منوط به ارسال چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی می باشد. 

      تذکر 1: علاوه بر چکیده مبسوط انگلیسی که توسط نویسندگان محترم تهیه و ارسال خواهد شد، لازم است عین معادل فارسی آن نیز جهت انطباق تهیه و در ادامه چکیده مبسوط لاتین مقاله ارسال گردد.

      تذکر2: از آوردن اشکال و جداول در داخل چکیده مبسوط لاتین خودداری شود.

  • لازم به ذکر است چکیده مبسوط انگلیسی صرفاً برای مقالاتی که فرآیند داوری را با موفقیت طی کرده و پذیرفته شده باشند، لازم خواهد بود.

 

  • درج  شناسه پژوهشگر (ORCID)  برای کلیه نویسندگان اجباری است. همچنین می توانید نام نویسندگان همکار در مقاله را اینجا جستجو کنید و شناسه ارکیدشان را دریافت نمایید.
  • حتماً در پایان هر منبع فارسی و لاتین در قسمت منابع، لینک DOI مقاله قرار بگیرد.