اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در راستای پوشش دادن به خلاً ناشی از غفلت از حوزه تعیین کننده اقتصاد سیاسی در آموزش و به­ ویژه پژوهش کشور پایه ­گذاری گردیده است. هیأت تحریریه این نشریه صاحب نظرانی از حوزه ­های اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل را در بر می­گیرد. رویکرد حاکم بر سیاست­ گذاری نشریه ایفای مسئولیت اجتماعی مبتنی بر تخصص و اخلاق حرفه ­ای، نشر و گسترش دانش و بینش بومی در حوزه اقتصاد سیاسی با رویکرد حل المساله­ ای و معطوف به تحقق اهداف زیر است:

 

-         ارتقاء دانش میان رشته ­ای اقتصاد سیاسی در حوزه­های مطالعات توسعه، اقتصاد سیاسی جهانی، جهانی شدن، منطقه‌گرایی، اقتصاد سیاسی داخلی، اقتصاد سیاسی شهری، تعامل دولت/ بازار، نظریه ­پردازی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، اقتصاد سیاسی انرژی و سایر مسائل درهم تنیده اقتصادی- سیاسی - فرهنگی

-         کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

-         فهم روندها و رویدادهای اقتصاد سیاسیداخلی و بین المللی

-          نظریه‌پردازی بومی ایرانی- اسلامی در حوزه اقتصاد سیاسی.

-          نقد و بررسی نظریه‌ها و چارچوب‌های مفهومی حوزه یاد شده.

-          مطالعات تجربی با جهت‌گیری اصلاح، بسط و تنقیح مفاهیم موجود.

-         مطالعات تجربی با جهت‌گیری بازخوانی و بازصورت­بندی نظریات موجود، مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی نوین در حوزه های مذکور

-         طرح مضامین و گزاره های نوین در حوزة اقتصاد سیاسی و پردازش آنها با هدف کمک به شناخت نظری و تجربی.

-        تبیین اقتصاد سیاسی چالش ­ها و فرصت­ های فراروی گفتمان انقلاب اسلامی در هندسه نوین قدرت جهانی

  • همچنین این نشریه مقالات علمی پژوهشی را منتشر می نماید.