اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی و ضوابط انتشار نشریه[1]

وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

-        نشریه  اقتصاد سیاسی بین­ الملل مقالات اصیلی که مبتنی‌بر روش‌های پژوهشی معتبر و منطبق با موضوع و رویکرد نشریه باشد را منتشر می ­نماید. بدیهی است این نشریه از قوانین cope تبعیت می کند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه­ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه و جنبۀ آموزشی یا پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.  

2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

-        نویسنده  موظف است در صورت نیاز، داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید.

3- اصالت مقاله ارائه شده

-        مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده یا نویسندگان ارائه کننده مقاله باشد. هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد باید با ذکر منبع صورت گیرد. مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو منتشر می‌شود.

-        بارگذاری فرم تعهدنامه اخلاق نشر که توسط نویسنده/نویسندگان امضاء شده باشد، در سایت نشریه الزامی است.

4- منتشر نشدن همزمان یک مقاله در دو یا چند نشریه

-        موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله باشد. همه یا بخشی از مقاله نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد. مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود. مقاله‌های ثبت‌شده در سامانة نشریه به‌‌هیچ‌وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد.

-        بارگذاری فرم تعهد نویسنده در این خصوص در سایت نشریه الزامی است.

 5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

-        همه ارجاعات به کتاب‌ها، نشریات و پایگاه‌های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه ذکر شود. در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر شود تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

6. مشخص بودن نویسنده مسئول و همکاران در مقاله  

-        نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند. نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. در مقالاهایی که بیش از یک نویسنده دارد، مسئولیت تعارض منافع بین نویسندگان با نویسنده مسئول است. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

 7. مقالات ترجمه

-        به مقاله‌های اقتباسی، گردآوری یا ترجمه ترتیب اثر داده نمی­­ شود.

 8. ویرایش مطالب

-        سردبیر، هیئت‌تحریریه و داوران نشریه در پذیرش و رد مقاله‌ها اختیار تام دارند. هم‌چنین، ویراستار نشریه در ویرایش صوری، زبانی و ادبی مقاله‌ها آزاد است.

-        نشریه از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

 9. نویسندة مسئول موظف به انجام کامل اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از وی خواسته می‌شود. تشخیص مغایر این مهم در هر مرحله ­ای، از داوری تا ویرایش و صفحه ­آرایی منجر به حذف مقاله خواهد شد .مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته‌شده در زمان مقرر بر عهده خود نویسنده است.در صورت بازپس گرفتن مقاله پس از ارسال به داوری و یا ارسال همزمان مقاله برای دو یا چند مجله، مقاله نه تنها چاپ نخواهد شد بلکه اسامی نویسندگان به‌دلیل اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی نشریه، در لیستی ثبت خواهد شد تا دیگر مقاله‌ای از این نویسندگان منتشر نشود.

اصول مربوط به دوفصلنامه

-        کلیه مقالات ارسال شده به دفتر نشریه توسط سامانه همانند جو کنترل می ­شوند. مشابهت مقاله با متون انتشار یافته حداکثر در حد بیست تا بیست و پنج درصد قابل قبول است و مقالاتی که بیشتر از حد یاد شده با منابع موجود هم­پوشانی داشته باشند، صرفاً برای یک بار به نویسنده جهت اصلاح عودت داده می­شوند و در صورت عدم اصلاح، مقاله از فرآیند داوری خارج می­ گردد.

-        اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات نزد افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و... امانت است و از آن محافظت می‌شود.

-        تصمیم‌گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت،  باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام می‌شود.

-        مقاله‌های دریافتی پس از بررسی توسط سردبیر و در صورت پذیرش اولیه که حداکثر یک هفته به طول خواهد انجامید در فرآیند داوری قرار می‌گیرند. نتیجة داوری مقاله‌ ظرف دو تا چهار ماه مشخص می‌شود و از طریق ایمیل به نویسندة اعلام می‌گردد.

 اصول داوری

-        فرآیند داوری و پذیرش مقاله در نشریه به صورت دو سر نامشخص است. یعنی هویت نویسندگان برای داوران و مشخصات داوران برای نویسندگان در همة مراحل داوری پنهان می‌ماند.

-        داوران محترم در صورت تأخیر در پاسخ ارزیابی، مراتب را به اطلاع نشریه برسانند.

-        داوری مقالات بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی صورت پذیرد، و ضمن ارائه مدارک کافی به روشنی بیان شود. از اعلام‌نظر سلیقه‌ای، در داوری مقالات خودداری شود.

-        توجه داوران محترم به منابع مقاله بسیار حائز اهمیت است. منابع همه تحقیقات، موضوعات و نقل‌قول‌هایی که به‌نوعی در مقاله استفاده شده است در کتابنامه ذکر شده باشد.

-        دقت در بکر بودن مقاله و تشخیص سوءاستفاده از نوشته‌های دیگران بدون ذکر ارجاعات از وظایف داوران محترم است.

 

 [1] . برخی از نکات مندرج در اصول اخلاقی این نشریه برگرفته از اطلاعات و مطالب مندرج در سایت دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری است.