داوران

نام داور سمت / سازمان
هادی آجیلی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید احمدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
قدرت احمدیان دانشگاه رازی
مسعود اخوان کاظمی دانشگاه رازی
علی اکبر اسدی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعید اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اسد الله اطهری مرکز مطالعات خاورمیانه
سمیه اعظمی دانشگاه رازی
سید داوود آقائی دانشگاه تهران
علی باقری دولت آبادی دانشگاه یاسوج
احمد بخشی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بصیری دانشگاه اصفهان
مرتضی بهروزی فر موسسه بین المللی مطالعات انرژی
حسین پوراحمدی شهید بهشتی
عباس حاتمی دانشگاه اصفهان
امیر محمد حاجی یوسفی دانشگاه شهید بهشتی
سید غلامحسین حسن تاش موسسه مطالعات بین المللی انرژی
جعفر خیرخواهان جهاد دانشگاهی مشهد
محسن خلیلی دانشگاه فردوسی مشهد
یدالله دادگر دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد دانش نیا دانشگاه رازی
فرهاد دانش نیا دانشگاه رازی
علی اکبر دیزج خلیلی وزارت نفت
سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی
ابوالفضل دلاوری دانشگاه علامه طباطبایی
محمدتقی دلفروز وزارت کشور
علی دینی ترکمانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
حسین دهشیار دانشگاه علامه طباطبایی
فرزاد رستمی دانشگاه رازی
محمدتقی سبزه ای دانشگاه بوعلی سینا
خلیل اله سردارنیا دانشگاه شیراز
رضا سلیمانی دانشگاه پیام نور
رضا سیمبر دانشگاه گیلان
وحید سینایی دانشگاه فردوسی مشهد
کیومرث سهیلی دانشگاه رازی
محمد علی شیرخانی دانشگاه تهران
محسن شریعتی نیا دانشگاه شهید بهشتی
سهراب شهابی وزارت خارجه
سید شمس الدین صادقی دانشگاه رازی
مهدی صادقی شاهدانی دانشگاه امام صادق علیه السلام
روح اله طالبی آرانی دانشگاه شهید بهشتی
مجید عباسی اشلقی دانشگاه علامه طباطبایی
طهماسب علی پوریانی دانشگاه رازی
احمد فاطمی نژاد دانشگاه فردوسی مشهد
جمال فتح اللهی دانشگاه رازی
محمدعلی فرهادی دانشگاه رازی
فرهاد قاسمی دانشگاه تهران
حسینعلی قریب دانشگاه آزاد تهران
محمدتقی قزلسفلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بابلسر
سیاوش قلی پور دانشگاه رازی
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران.ایران
جهانگیر کرمی دانشگاه تهران
محمدشریف کریمی دانشگاه رازی
زهرا کریمی موغاری دانشگاه مازندران
محمد سالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سید محمد کشمیری دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی
سیداصغر کیوان حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
الهه کولایی دانشگاه تهران
یوسف محمدی‌فر دانشگاه رازی
علی مختاری دانشگاه یاسوج
منصور میراحمدی دانشگاه شهید بهشتی
علی مرادی دانشگاه رازی
همایون مرادخانی دانشگاه رازی
سعید میرترابی دانشگاه خوارزمی
عباس مصلی نژاد داتشگاه تهران
سیدمسعود موسوی شفائی دانشگاه تربیت مدرس
سید امیر نیاکویی دانشگاه گیلان
بهروز نامداری وزارت نفت
سید محمد باقر نجفی دانشگاه رازی
رضا نجف زاده دانشگاه شهید بهشتی
قدیر نصری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی