داوران

اسامی داوران دوره اول- سال 1397
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های بین المللی
امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
محمدتقی دلفروز سایر وزارت کشور  
رضا سلیمانی دانشیار  دانشگاه بوعلی سینا  
جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران  
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4951922/elaheh-koolaee/

جمال فتح اللهی استادیار دانشگاه رازی

https://publons.com/researcher/4347246/jamal-fathollahi/

سیدمسعود موسوی شفائی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
اسامی داوران دوره دوم - سال 1398
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های بین المللی
هادی آجیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
سید داوود آقائی دانشیار دانشگاه تهران  
حمید احمدی استاد  دانشگاه تهران  
قدرت احمدیان استادیار دانشگاه رازی  
مسعود اخوان کاظمی دانشیار دانشگاه رازی  
علی اکبر اسدی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
سعید اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس https://publons.com/researcher/4456972/saeed-eslamee/
اسد الله اطهری استادیار مرکز پژوهش های علمی و  مطالعات استراتژیک خاورمیانه  
سمیه اعظمی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4914277/somayeh-azami/
علی باقری دولت آبادی دانشیار دانشگاه یاسوج https://publons.com/researcher/4061031/ali-bagheri-dolatabadi/
احمد بخشی دانشیار دانشگاه بیرجند  
محمدعلی بصیری دانشیار دانشگاه اصفهان  
مرتضی بهروزی فر سایر موسسه بین المللی مطالعات انرژی  
حسین پوراحمدی دانشیار شهید بهشتی  
عباس حاتمی دانشیار دانشگاه اصفهان  
امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سید غلامحسین حسن تاش مربی موسسه مطالعات بین المللی انرژی  
محسن خلیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد  
جعفر خیرخواهان استادیار جهاد دانشگاهی مشهد  
یدالله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4459929/yadollah-dadgar/

فرهاد دانش نیا دانشیار دانشگاه رازی  
سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی  
ابوالفضل دلاوری دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدتقی دلفروز سایر وزارت کشور  
حسین دهشیار دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  
علی اکبر دیزج خلیلی سایر وزارت نفت  
فرزاد رستمی استادیار دانشگاه رازی  
بهاره سازمند دانشیار دانشگاه تهران  
محمدتقی سبزه ای استادیار دانشگاه بوعلی سینا  
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1822123/khalil-allah-sardarnia/
محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی  
رضا سلیمانی دانشیار  دانشگاه بوعلی سینا  
کیومرث سهیلی دانشیار دانشگاه رازی  
رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان  
وحید سینایی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4267312/vahid-sinaee/
محسن شریعتی نیا استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
سهراب شهابی دانشیار وزارت خارجه  
محمد علی شیرخانی دانشیار دانشگاه تهران  
سید شمس الدین صادقی استادیار دانشگاه رازی  
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام  
روح اله طالبی آرانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
مجید عباسی اشلقی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
طهماسب علی پوریانی استادیار دانشگاه رازی  
احمد فاطمی نژاد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد فرهادی استادیار دانشگاه رازی  
جمال فتح اللهی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4347246/jamal-fathollahi/
فرهاد قاسمی دانشیار دانشگاه تهران  
حسینعلی قریب استادیار دانشگاه آزاد تهران  
محمدتقی قزلسفلی دانشیار دانشگاه  بابلسر  
سیاوش قلی پور استادیار دانشگاه رازی  
حجت کاظمی استادیار دانشگاه تهران  
جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران  
محمدشریف کریمی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/2194016/mohammad-sharif-karimi/
زهرا کریمی موغاری دانشیار دانشگاه مازندران https://publons.com/researcher/4237164/zahra-karimi-moughari/
محمد سالار کسرایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
سید محمد کشمیری سایر دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی  
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4951922/elaheh-koolaee/
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
یوسف محمدی‌فر استادیار دانشگاه رازی  
علی مختاری استادیار دانشگاه یاسوج  
همایون مرادخانی استادیار دانشگاه رازی  
علی مرادی استادیار دانشگاه رازی  
عباس مصلی نژاد استاد داتشگاه تهران  
سیدمسعود موسوی شفائی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
منصور میراحمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سعید میرترابی استادیار دانشگاه خوارزمی  
بهروز نامداری سایر وزارت نفت  
رضا نجف زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
قدیر نصری دانشیار دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی https://publons.com/researcher/4741630/ghadir-nasri/
سید امیر نیاکویی دانشیار دانشگاه گیلان  
سید محمد باقر نجفی استادیار دانشگاه رازی  
اسامی داوران دوره سوم - سال 1399
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های بین المللی
هادی آجیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
سید داوود آقائی دانشیار دانشگاه تهران  
قدرت احمدیان استادیار دانشگاه رازی  
وحید ارشدی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
سعید اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس https://publons.com/researcher/4456972/saeed-eslamee/
محسن اسلامی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
کیومرث اشتریان دانشیار دانشگاه تهران  
سمیه اعظمی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4914277/somayeh-azami/
اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام https://publons.com/researcher/3791437/asghar-eftekhari/
رضا اکبریان دانشیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1821111/reza-akbarian/
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار دانشگاه اصفهان  
علی باقری دولت آبادی دانشیار دانشگاه یاسوج https://publons.com/researcher/4061031/ali-bagheri-dolatabadi/
محمدعلی بصیری دانشیار دانشگاه اصفهان  
علی چشمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/1496354/ali-cheshomi/
عباس حاتمی دانشیار دانشگاه اصفهان  
امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
باقر حشمت زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
کمال  خالق پناه استادیار دانشگاه کردستان https://publons.com/researcher/4954388/kamal-khaleghpanah/
احمد خالقی دامغانی دانشیار دانشگاه تهران  
محسن خلیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد  
زهره خوارزمی استادیار دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/1369248/zohreh-nosrat-kharazmi/
یدالله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/4459929/yadollah-dadgar/
فرهاد دانش نیا دانشیار دانشگاه رازی  
سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی  
ابوالفضل دلاوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدتقی دلفروز سایر وزارت کشور  
فرزاد رستمی استادیار دانشگاه رازی  
بیژن رضایی استادیار دانشگاه رازی  
علیرضا رضایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه شیراز  
رضا سلیمانی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
کیومرث سهیلی دانشیار دانشگاه رازی  
وحید سینایی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4267312/vahid-sinaee/
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام  
سیدجواد صالحی استادیار دانشگاه شیراز  
عباس عرب مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
حلیمه عنایت استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1820804/halimeh-enayat/
داود غرایاق زندی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
احمد فاطمی نژاد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
فرهاد قاسمی دانشیار دانشگاه تهران  
محمدتقی قزلسفلی دانشیار دانشگاه  بابلسر https://publons.com/researcher/3630982/mohammadt-ghezelsofla/
سیاوش قلی پور استادیار دانشگاه رازی  
عبدالله قنبرلو دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
هادی قوامی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران  
محمدشریف کریمی استادیار دانشگاه رازی  
زهرا کریمی موغاری دانشیار دانشگاه مازندران https://publons.com/researcher/4237164/zahra-karimi-moughari/
سید محمد کشمیری سایر دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی  
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4951922/elaheh-koolaee/
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
یوسف محمدی‌فر استادیار دانشگاه رازی  
حمیرا مشیرزاده دانشیار دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/2940409/homeira-moshirzadeh/
سیدمسعود موسوی شفائی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
حمیده مولایی استادیار دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/1923366/hamideh-molaei/
مجیدرضا مؤمنی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
منصور میراحمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سعید میرترابی استادیار دانشگاه خوارزمی  
عبدالامیر نبوی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی https://publons.com/researcher/4224280/seyed-abdolamir-nabavi/
رضا نجف زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سید محمد باقر نجفی استادیار دانشگاه رازی  
قدیر نصری دانشیار دانشگاه خوارزمی https://publons.com/researcher/4741630/ghadir-nasri/
احمد نقیب زاده سایر دانشگاه تهران  
نورمحمد نوروزی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
احسان یاری استادیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1823837/ehsan-yari/
اسامی داوران دوره چهارم - سال 1400
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های بین المللی
هادی آجیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
سید داوود آقائی دانشیار دانشگاه تهران  
وکیل احمدی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/2052954/vakil-ahmadi/
محمد احمدی استادیار دانشگاه پیام نور  
قدرت احمدیان استادیار دانشگاه رازی  
فریبرز ارغوانی پیرسلامی استادیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1821584/fariborz-arghavani-pirsalami/
محسن اسلامی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
اسد الله اطهری استادیار مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه  
رضا اکبریان دانشیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1821111/reza-akbarian/
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار دانشگاه اصفهان  
علی باقری دولت آبادی دانشیار دانشگاه یاسوج https://publons.com/researcher/4061031/ali-bagheri-dolatabadi/
محمدعلی بصیری دانشیار دانشگاه اصفهان  
ماندانا تیشه یار دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
علی چشمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/1496354/ali-cheshomi/
عباس حاتمی دانشیار دانشگاه اصفهان  
امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
رحمان حریری استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4921922/rahman-hariri/
باقر حشمت زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
احمد خالقی دامغانی دانشیار دانشگاه تهران  
عباس خلجی استادیار دانشگاه امام حسین  
محسن خلیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد  
یدالله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/4459929/yadollah-dadgar/
فرهاد دانش نیا دانشیار دانشگاه رازی  
سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی  
ابوالفضل دلاوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدتقی دلفروز سایر وزارت کشور  
حسین دهشیار دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  
رضا رحمتی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان https://publons.com/institution/4231/
فرزاد رستمی استادیار دانشگاه رازی  
احسان رسولی نژاد استادیار دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/1198988/ehsan-rasoulinezhad/
بیژن رضایی استادیار دانشگاه رازی  
مجید روحی دهبنه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
بهاره سازمند دانشیار دانشگاه تهران  
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1822123/khalil-allah-sardarnia/
رضا سلیمانی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
علیرضا سمیعی اصفهانی دانشیار دانشگاه یاسوج https://publons.com/researcher/1449424/alireza-samiee-esfahani/
کیومرث سهیلی دانشیار دانشگاه رازی  
وحید سینایی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4267312/vahid-sinaee/
ابوالفضل شاه آبادی استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/3432580/abolfazl-shahabadi/
جواد شعرباف استادیار دانشگاه تهران  
نوذر شفیعی دانشیار دانشگاه اصفهان  
سیدجواد صالحی استادیار دانشگاه شیراز  
روح اله طالبی آرانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
ابراهیم عباسی استادیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1820758/ebrahim-abbasi/
داود غرایاق زندی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
جمال فتح اللهی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4347246/jamal-fathollahi/
حسینعلی قریب استادیار دانشگاه آزاد تهران  
محمدتقی قزلسفلی دانشیار دانشگاه مازندران https://publons.com/researcher/3630982/mohammadt-ghezelsofla/
سیاوش قلی پور استادیار دانشگاه رازی  
عبداله قنبرلو دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
هادی قوامی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران  
جلیل کریمی دانشیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/2052948/jalil-karimi/
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4951922/elaheh-koolaee/
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
افشین متقی دستنایی دانشیار دانشگاه خوارزمی  
یوسف محمدی‌فر استادیار دانشگاه رازی  
علی مختاری استادیار دانشگاه یاسوج  
علی مرادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب  
عباس مصلی نژاد استاد داتشگاه تهران  
سعید میرترابی استادیار دانشگاه خوارزمی  
رضا نجف زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
سید محمد باقر نجفی استادیار دانشگاه رازی  
قدیر نصری دانشیار دانشگاه خوارزمی https://publons.com/researcher/4741630/ghadir-nasri/
سید امیر نیاکویی دانشیار دانشگاه گیلان  
اسامی داوران دوره پنجم- سال 1401
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان عضویت در پایگاه های بین المللی
وکیل احمدی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/2052954/vakil-ahmadi/
قدرت احمدیان استادیار دانشگاه رازی  
فریبرز ارغوانی پیرسلامی استادیار دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1821584/fariborz-arghavani-pirsalami/
سعید اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  
اسد الله اطهری استادیار مرکز مطالعات خاورمیانه  
اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق  
فرزاد ایوانی استادیار دانشگاه رازی  
علی باقری دولت آبادی دانشیار دانشگاه یاسوج https://publons.com/researcher/4061031/ali-bagheri-dolatabadi/
محمدعلی بصیری دانشیار دانشگاه اصفهان  
روح الله بهرامی دانشیار دانشگاه رازی  
سجاد بهرامی مقدم استادیار دانشگاه گیلان  
ادریس بهشتی نیا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  
محمدجواد جمشیدی استادیار دانشگاه رازی  
رحمان حریری استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4921922/rahman-hariri/
احمد خالقی دامغانی دانشیار دانشگاه تهران  
آزاد خانزادی استادیار دانشگاه رازی  
عباس خلجی استادیار دانشگاه امام حسین  
یدالله دادگر استاد دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/4459929/yadollah-dadgar/
فرهاد دانش نیا دانشیار دانشگاه رازی  
ابوالفضل دلاوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی  
میترا راه نجات استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
رضا رحمتی استادیار دانشگاه بوعلی سینا https://publons.com/institution/4231/
مجید روحی دهبنه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
فرزاد رستمی استادیار دانشگاه رازی  
بهاره سازمند دانشیار دانشگاه تهران  
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1822123/khalil-allah-sardarnia/
رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان  
فاطمه سلیمانی پورلک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  
ابوالفضل شاه آبادی استاد  دانشگاه الزهراء https://publons.com/researcher/3432580/abolfazl-shahabadi/
سید شمس الدین صادقی استادیار دانشگاه رازی  
داود غرایاق زندی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
احمد فاطمی نژاد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
جمال فتح اللهی استادیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4347246/jamal-fathollahi/
علی فلاحتی استادیار دانشگاه رازی  
سیدیوسف قرشی دانشیار دانشگاه شیراز  
سیاوش قلی پور استادیار دانشگاه رازی  
عبداله قنبرلو دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
حامد کاظمی سایر دانشگاه رازی  
عباس کاظمی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی  
جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران  
علی کریمی مله استاد دانشگاه مازندران  
سید محمد کشمیری سایر دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی  
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4951922/elaheh-koolaee/
سمیرا متقی استادیار دانشگاه پیام نور  
افشین متقی دستنایی دانشیار دانشگاه خوارزمی  
یوسف محمدی‌فر استادیار دانشگاه رازی  
علی مختاری استادیار دانشگاه یاسوج  
علی مرادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب  
عباس مصلی نژاد استاد داتشگاه تهران  
مجتبی مقصودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  
نادر نادری دانشیار دانشگاه رازی  
سید محمد باقر نجفی استادیار دانشگاه رازی  
حسین نوروزی استادیار دانشگاه تهران  
سید امیر نیاکویی دانشیار دانشگاه گیلان