کلیدواژه‌ها = نیاز و رقابت برای منابع هیدروکربن ادامه خواهد یافت. یکی از مناطق غنی نفت و گاز
تعداد مقالات: 1

شماره‌های پیشین نشریه