نویسنده = زینب آذرکشب
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد دانش؛ دانش به جای کار

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 403-426

احمد خالقی دامغانی؛ زینب آذرکشب


شماره‌های پیشین نشریه