نویسنده = محمد شریف کریمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تبیین نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی در مقایسه بین‫المللی با برخی از انقلاب‬های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 277-312

محمدتقی سبزه ای؛ محمد شریف کریمی؛ همایون مرادخانی


شماره‌های پیشین نشریه