کلیدواژه‌ها = پاکستان
تعداد مقالات: 2
1. ابتکار جاده ابریشم نوین چین؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و قزاقستان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

دانیال رضاپور؛ رضا سیمبر


شماره‌های پیشین نشریه