نویسنده = سعید میرترابی
تعداد مقالات: 1
1. ابتکار احیای جاده ابریشم چین در تکاپوی تأمین امنیت انرژی و توسعه صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 427-452

سعید میرترابی؛ هادی ترکی


شماره‌های پیشین نشریه