کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 4
1. ابتکار احیای جاده ابریشم چین در تکاپوی تأمین امنیت انرژی و توسعه صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 427-452

سعید میرترابی؛ هادی ترکی


2. تحلیل اقتصادی- سیاسیِ نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (1335 تا 1395)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-54

سیاوش قلی پور؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی


3. نهادگرایی و توسعه؛ چالش های اقتصاد نهادی جدید در حوزه های نظری و سیاستی پیرامون ایجاد توسعه (ارزیابی انتقادی)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

یونس نصراللهی آذر؛ عباس حاتمی؛ امیرمسعود شهرام نیا


شماره‌های پیشین نشریه