دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1397 
فرایند عقلانی شدن دولت و سیاست در ایران عصر مشروطه

صفحه 55-80

10.22126/ipes.1970.1185

امیر محمدی؛ کمال پولادی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید علیرضا ازغندی


پیامبر اسلام(ص) و مدیریت تعالی‌بخش در اقتصاد سیاسی

صفحه 81-104

10.22126/ipes.2019.1186

سید امیر حسین بنی اشراف؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی؛ سجاد دادفر


جهانی‌شدن، تحول فرهنگی و سیاست توسعه صادرات در کشورهای درحال توسعه

صفحه 129-156

10.22126/ipes.2019.1188

سامان فاضلی؛ محمد سعید نامداری مقدم؛ مقداد گنجی؛ مرضیه کریمی