دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 367-712 
سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی

صفحه 619-655

مصطفی کرمی؛ سید امیر نیاکویی؛ رضا سیمبر؛ قدرت احمدیان


حق بر شهرِ محله صادقیه در کلان‌شهر کرمانشاه

صفحه 687-712

اسما پیری؛ سیاوش قلی پور؛ نادر امیری