دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 303-654 
ابتکار چندجانبه‌گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین‌المللی (2008-2019)

صفحه 383-408

10.22126/ipes.2021.5019.1227

سعید میرترابی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید علی منوری؛ محسن کشوریان آزاد


رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد

صفحه 595-627

10.22126/ipes.2020.3776.1083

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حوریه دهقان؛ علی مختاری؛ علی باقری دولت آبادی