دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 393-798 

پژوهشی

جایگاه زنجیره ارزش بین‌المللی در رقابت هژمونیک چین و آمریکا

صفحه 393-462

مجید شرفخانی؛ رحمت حاجی مینه؛ محمدرضا دهشیری


واکاوی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در پرتو نظریه آدریان لفت‌ویچ

صفحه 463-491

شهرام پیرانی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی


تبیین جامعه‌شناختی تنگناها و مشکلات مشارکت سیاسی بازاریان در دوره اعتدال

صفحه 661-687

رضا غلامی زرنه؛ ابراهیم متقی؛ جلال الدین رفیع فر؛ علی بقایی سرابی