دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 393-798 
تبیین جامعه‌شناختی تنگناها و مشکلات مشارکت سیاسی بازاریان در دوره اعتدال

صفحه 661-687

10.22126/ipes.2021.6577.1380

رضا غلامی زرنه؛ ابراهیم متقی؛ جلال الدین رفیع فر؛ علی بقایی سرابی